Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży, niezabudowane nieruchomości, położone w miejscowości Bukowno, Miasto i Gmina Olsztyn

Olsztyn, 08.03.2022 r.                                                                           

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży, niżej wymienione niezabudowane nieruchomości, położone we wsi Bukowno, Miasto i Gmina Olsztyn, oznaczona jako:                           

1) działka nr 28/5 k.m. 2 o pow. 0,1851 ha (RV-0,1097 ha, RVI-0,0754 ha). Cena wywoławcza wynosi 52.661,00 zł + 23% VAT = 64.773,03 zł oraz 1/3 udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 28/12 o pow. 0,0704 ha. Cena wywoławcza 6.662,00 zł + 23 % VAT = 8.194,26 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 72.967,29. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzone są przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie następujące księgi wieczyste dla działki nr 28/5 KW Nr CZ1C/00105549/8 natomiast dla działki nr 28/12 KW Nr CZ1C/00181425/9

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr  28/5 i 28/12 k.m. 2, położone w miejscowości Bukowno, Miasto i Gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Ww. nieruchomości, będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490).  

Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniach od 08.03.2022 roku do 29.03.2022 roku.

Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-03-08

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.