Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Przeznacza się do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego zabudowaną nieruchomość w Biskupicach

Olsztyn, 7 października 2022 r.

 

 

WYKAZ

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działki nr: 19/2 oraz 20/2, k.m. 1, położoną w Biskupicach, ul. Olsztyńska nr 7, gm. Olsztyn. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00082356/0.

 

Wyżej wymienione działki będące w użytkowaniu wieczystym są zabudowane budynkami przeznaczonymi do prowadzenia działalności statutowej użytkownika wieczystego.

Łączna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 0,3715 ha, tj. działka 20/2 o powierzchni 0,2099 ha oraz działka 19/2 o powierzchni 0,1616 ha.

Cena zbycia przedmiotowych działek na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 65.358,00 zł.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn      z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr: 19/2 i 20/2, położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie w dniach od 07.10.2022 roku do 28.10.2022 roku.

                                                            

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie pok. nr 19 tel. (034) 3285-076 wew. 33.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-10-07

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.