Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zasady składania skarg i wniosków

Wyświetl stronę główną » Rejestr Skarg i Wniosków » Zasady składania skarg i wniosków

Burmistrz Miasta i Olsztyn przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14.00  - 17.00

Skargi wnioski wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy
należy składać w Biurze Obsługi Interesanta  
Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn

tel. (34) 3285-077

w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez załatwienia.
•    Burmistrz po zapoznaniu się z treścią złożonych skarg i wniosków, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, natomiast pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
•    Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, Burmistrz Miasta i Gminy w celu zebrania niezbędnych materiałów, może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
•    Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia.
Odpowiedź na skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy udzielana jest na piśmie i doręczana za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2096)                                                                                                                                                    

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-20

Edycja artykułu - Piotr Stolarski

2022-06-20

Edycja artykułu - Piotr Stolarski

2022-06-20

Edycja artykułu - Piotr Stolarski

2022-06-20

Edycja artykułu - Piotr Stolarski

2019-01-28

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2019-01-28

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.